วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวสารทางหลวง

 

28 ธ.ค.
title
ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 เปิดจุดบริการประชาชนบริเวณช่วงโค้งปิ้งงู ที่สำนักงานหมวดทางหลวงคำหอม ทางหลวงหมายเลข 213 สายสกลนคร - กาฬสินธุ์ ตอนสร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม.155+600 พื้นที่ ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร เพื่อรองรับประชาชนในการเดินทางวันหยุดยาว เน้นความสวยงามและปลอดภัย  ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กรมทางหลวงได้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณช่วงโค้งปิ้งงู ให้เป็นจุดบริการประชาชนและจุดเช็คอินใหม่ชื่อว่า “ปิ้งงู ปิ๊งรัก” พบว่าในช่วงวันที่ 21 ต.ค.64 ที่ผ่านมาจนปัจจุบัน มีประชาชนใช้บริการจำนวนเฉลี่ยมากกว่า 100 คน/วัน ซึ่งส่วนใหญ่คือผู้ที่แวะถ่ายรูป ชมวิวบรรยากาศบริเวณโค้งปิ้งงูรอบเมืองสกลนคร ซึ่งจุดบริการนี้มีลานจอดรถรองรับได้ 30 คัน มีห้องน้ำบริการฟรี และห่างออกไปอีก 200 เมตร จะมีน้ำตกคำหอมซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดที่ประชาชนสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อีกด้วย นอกจากนี้ แขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบจุดบริการอย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มความน่าสนใจให้บริเวณโค้งปิ้งงู นอกจากนั้นแล้วแขวงทางหลวงสกลนครที่ 1 ยังจัดให้มีร้านค้าสวัสดิการของแขวงฯ ซึ่งจะมีการจำหน่ายเครื่องดื่ม อาหาร เพื่อให้สามารถนั่งจิบกาแฟ ดื่มน้ำ แวะถ่ายรูปได้ ตลอดจนจำหน่ายของฝาก ของที่ระลึก สินค้าโอทอปของท้องถิ่นด้วย ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะมีตลอดทั้งเดือน ธ.ค. 2564 จนถึงเทศกาลปีใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ปี 65 โดยเฉพาะในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันอออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ จ.สกลนคร นครพนม และ บึงกาฬ  ทั้งนี้ในอนาคตมีแผนพัฒนาพื้นที่บริเวณโค้งปิ้งงูดังกล่าว ให้เป็นลานกางเต็นท์ให้บริการนักท่องเที่ยวฟรีด้วย เพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นในช่วงหน้าหนาว คล้ายกับหมวดทางหลวงเขาค้อ ตั้งอยู่บน ทล.2196 นางั่ว-ทุ่งสมอ กม.ที่23+600 (พระตำหนักเขาค้อ) จ.เพชรบูรณ์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการท่องเที่ยวต่อไป   นอกจากนี้แขวงฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของแขวงฯ ระยะทางกว่า 600 กม. สม่ำเสมอ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณที่มีการชำรุด ติดตั้งป้ายจราจร ป้ายเตือนต่างๆ ตีเส้นจราจรให้มีความเด่นชัด ทาสีเสาหลักนำทาง และตัดหญ้าบริเวณสองข้างทาง หรือเกาะกลางถนน ตรวจสอบไฟส่องสว่าง เพิ่มการมองเห็นและทัศนวิสัยในการขับขี่ให้สะดวก ปลอดภัย และลดอุบัติเหตุ รองรับการเดินทางและอำนวยความสะดวกผู้ใช้ทางช่วงหน้าหนาว และช่วงเปิดประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของประชาชนที่มาท่องเที่ยวเพื่อสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็น รวมทั้งเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัด เช่น สักการะหลวงปู่มั่น พญาเต่างอย และ วัดถ้ำผาแด่น       กรมทางหลวงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ “ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกลโควิด - 19” สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียน ‘ไทยชนะ’ เข้า – ออก หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

 

14 มิ.ย.
title
การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ชื่อโครงการ  โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่าง กม.0+000 – กม.9+880 ระยะทาง 9.880 กิโลเมตร เหตุผลความจำเป็น ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ – กุมแป เริ่มต้น กม.0+000 ที่แยกทางหลวงหมายเลข 408 ที่แยกบ่อล้อ อำเภอเชียรใหญ่  สิ้นสุดโครงการ (ช่วงที่ 1) กม.9+880 ที่บ้านกุมแป อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ระยะทาง 9.880 กิโลเมตร เป็นโครงข่ายทางหลวงสำคัญในทิศทางด้านตะวันออก – ตะวันตก ที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 408 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักด้านตะวันออก กับทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคใต้ ที่จุดตัด กม.28+172 ที่บ้านควนหนองหงส์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นอกจากนี้ยังเป็นโครงข่ายที่สำคัญที่ใช้เดินทางไปยังจังหวัดกระบี่  โดยโครงข่ายที่เชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 408 และทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร ประกอบกับมีปริมาณจราจรมาก จำนวน 5,988 คัน/วัน โดยมีเปอร์เซ็นต์รถบรรทุกหนัก (HV) ประมาณ 26.02% อยู่ในเกณฑ์กำหนดที่ควรได้รับการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานชั้นทางให้เป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มมาตรฐานชั้นทางจากทางมาตรฐาน ชั้น 4 (7/9) 2 ช่องจราจร เป็นทางมาตรฐานชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงมาตรฐาน 4 ช่องจราจรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคมนาคม ให้มีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น สาระสำคัญ อำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม เชื่อมโยงโครงข่ายทางหลวงมาตรฐาน 4 ช่องจราจร รองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร ที่ให้บริการการขนส่งด้วยรถบรรทุกหนัก ผู้ดำเนินการ           สังกัดราชการส่วนกลาง กรมทางหลวง ศูนย์สร้างทางสงขลา

วีดีทัศน์
title
แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา