วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวสารทางหลวง

 

 

 

วีดีทัศน์
title
แนวทางการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ศูนย์สร้างทาง
ศูนย์สร้างทางสงขลา