วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
13 ตุลาคม 2562
ลงวันที่ 15/10/2562

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวีระยุทธ  ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลามอบหมายให้ นายชัยโรจน์ จันสุกสี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดี หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


'