วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร. 10
ลงวันที่ 30/07/2562

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายวีระยุทธ ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา มอบหมายให้ตัวแทนฝ่ายเครื่องกล เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและมอบหมายให้นายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ พร้อมข้าราชการ  ศูนย์สร้างทางสงขลา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'