วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 157/-/62/ท.98 ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อหม้อลมคลัทช์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 157/30/62/ท.95 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 157/30/62/ท.95 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 157/-/62/ท.88 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 157/60/62/58 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 157/35/62/56 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2562 157/-/62/ท86 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อยางนอก จำนวน 2 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 157/30/62/ท.83 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2562 157/-/62/55 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 157/35/62/54 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2562 157/30/62/ท.82 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/01/2562 157/30/62/ท.81 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้ออะไหล่ Turbocharger จำนวน 1 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/01/2562 157/30/62/ท.79 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 157/30/62/ท.75 ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อแบตเตอรี่พร้อมน้ำกรดและประจุไฟ จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 157/30/62/ท.76 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 20 รายการ