วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2565 157/35/65/99 ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 9,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวีโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 157/35/65/97 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 157/-/65/ท.214 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/06/2565 157/30/65/ท.213 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (รถ 41-36) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2565 157/30/65/ท.212 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (รถ 41-22) เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2565 157/30/65/ท.211 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2565 157/30/65/ท.210 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 157/30/65/ท.207 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/06/2565 157/-/65/ท.206 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 157/30/65/ท.203 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2565 157/30/65/ท.202 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/06/2565 157/35/65/95 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2565 157/30/65/ท.200 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 157/30/65/ท.194 ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2565 157/30/65/ท.193 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 223 รายการ