วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 150 ตร.ม. เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 ฉป./157/-/67/24 ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 ฉป./157/60/67/23 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 ฉป./157/60/67/22 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 157/30/67/ท.284 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 157/30/67/ท.283 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 157/30/67/ท.282 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 157/35/67/104 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 157/30/67/ท.276 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 3,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 157/35/67/103 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 157/60/67/102 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 14 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 157/85/67/ท.275 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 157/30/67/ท.274 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 157/30/67/ท.273 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 157/30/67/ท.270 ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/05/2567 157/30/67/ท.269 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,051 รายการ