วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.2+000 - กม.2+800 ระยะทาง 0.800 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/06/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานจ้างผลิตบ่อพักสำเร็จรูป งาน R.C. Manhole Type C for R.C. Pipe เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 m. รวม 81 Each ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 20/04/2565 ศส.(e)41/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2565 ศส.(e)40/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ-นาทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/03/2565 ศส.(e)39/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวน 14,528 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2565 ศส.(e)35/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 ) จำนวน 13,440 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2565 ศส.(e)36/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 16 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/03/2565 ศส.(e)37/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 4 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/03/2565 ศส.(e)34/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวน 26,070 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2565 ศส.(e)38/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 2 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 201/2544, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) จำนวน 10,710 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 18/02/2565 ศส.(e)33/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 8,864 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/02/2565 ศส.(e)32/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุดินเหนียว (ใช้ในงาน Top Soil) จำนวน 6,750 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/02/2565 ศส.(e)31/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง รวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอนบ่อล้อ - กุมแป 07/02/2565 ศส.29/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวน 5,504 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 03/02/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 16 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/01/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 115 รายการ