วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 11/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 02/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 03/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,530 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 03/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 03/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 6,525 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 08/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 4,272 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 08/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก' ช่วงที่ 2 จำนวน 10,496 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 11/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 08/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 11/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางทางหลวง จำนวนรวม 2 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา 06/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 เช่ารถเครน (Mobile Crane) ขนาด (Capacity) ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน จำนวน ๑ คัน เพื่อใช้ติดตั้งชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป โครงการทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอนควบคุม ๐๓๐๒ ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) โดยวิธีคัดเลือก 07/12/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและงานอำนวยความปลอดภัย จำนวนรวม 13 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 17/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน จำนวนรวม 25 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 17/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 3 จำนวนรวม 23 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 17/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 64 รายการ