วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
คำสั่งกรมทางหลวง
ลงวันที่ 14/09/2563

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำสั่งกรมทางหลวง เรื่อง ปรับบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์สร้างทางและศูนย์สร้างและบูรณะสะพาน 219 ดาวน์โหลด

'