วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
12 สิงหาคม 2562
ลงวันที่ 13/08/2562

วันจันทร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวีระยุทธ  ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา มอบหมายให้ นายชัยโรจน์  จันสุกสี รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ศูนย์สร้างทางสงขลา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา


'