วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ลงวันที่ 04/06/2562

       วันจันทร์ ที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๒ นายวีระยุทธ  ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา มอบหมายให้ นายพรเทพ ธีระกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสำรวจและออกแบบ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดศูนย์สร้างทางสงขลา เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'