วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 28/06/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ ที่มีกำลังอัดของตัวอย่าง ขนาด 15x15x15 ซม. ไม่น้อยกว่า 18 Mpa. จำนวน 420 ลบ.ม. สำหรับใช้ในงาน Concrete Ditch Lining โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่-ป่าพะยอม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 20/06/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 09/06/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับการใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.2+000 - กม.2+800 ระยะทาง 0.800 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 08/06/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/04/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างผลิตบ่อพักสำเร็จรูป งาน R.C. Manhole Type C for R.C. Pipe เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20 m. รวม 81 Each ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 07/03/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4154 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 01/03/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/02/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 16 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/02/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 4 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 22/02/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 8,864 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ยกเลิกแผน
แสดง 1 ถึง 10 จาก 194 รายการ