วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 12/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางและงานอำนวยความปลอดภัย จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 12/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน จำนวนรวม 25 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 12/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตและงานอำนวยความปลอดภัย จำนวนรวม 13 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 12/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 20 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 12/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 3 จำนวนรวม 23 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 03/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.7+028.910 ด้านซ้ายทาง ขนาด (3x10.00) ความยาว 30.00 ม. (SKEW 20 ํ) ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+400 ระยะทาง 0.900 กม.จำนวนรวม 31 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 03/11/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทางบริเวณทางแยก กม.200+898.166 จำนวนรวม 28 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ -นาทวี ระหว่าง กม.200+600 - กม.201+100 ระยะทาง 0.500 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/10/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 37,920 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/10/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 2 จำนวน 4,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 58 รายการ