วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 27/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 8 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 11 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 21/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างผลิต Retaining Wall Type 2A (ความสูง 0.60 ม. ไม่รวมฐาน) ฐานกว้าง 0.90 ม. ความยาวท่อนละ 1.50 ม. จำนวน 410 ท่อน เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 09/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 08/05/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ใยทางหลวงหมายเลข 4016 ตอน พรหมคีรี - นบพิตำ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/04/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 90 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) ศูนย์สร้างทางสงขลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/04/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ งานก่อสร้างบ้านพักอาศัย บ้านเดี่ยว 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 120 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง สำหรับข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) ศูนย์สร้างทางสงขลา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 26/03/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type A For R.C.P. ขนาด 0.60 M. (ขนาด กว้าง 0.85 x ยาว 0.85 x สูง 1.50 ม.) (ไม่รวมฝาเหล็ก) จำนวนรวม 110 บ่อ เพื่อใช้โครงการทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 26/03/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type C For R.C.P Dia.1.20 m. จำนวนรวม 68 แห่ง เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 372 รายการ