วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 26/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 26/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,530 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 26/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 26/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุดินถมเกาะกลาง ช่วงที่ 2 จำนวน 8,400 ลบ.ม. เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางทางหลวง จำนวนรวม 2 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 07/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 07/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก' ช่วงที่ 2 จำนวน 10,496 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 07/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 4,272 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 07/01/2564 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 6,525 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 72 รายการ