วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
ลงวันที่ 24/07/2562

          วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระยุทธ ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา นายชัยโรจน์ จันสุกสี รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทในฐานนะข้าราชการของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ

ณ สำนักงานศูนย์สร้างทางสงขลา  


'