วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10
ลงวันที่ 04/05/2565

วันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ศูนย์สร้างทางสงขลา กรมทางหลวง


'