วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
Big Cleaning Day 2 August 2019
ลงวันที่ 07/08/2562

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายวีระยุทธ ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางสงขลา ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day”     อาคารสำนักงานศูนย์สร้างทางสงขลา


'