วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 157/35/65/103 ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 157/30/65/ท.227 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 157/30/65/ท.226 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 157/30/65/ท.225 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 157/30/65/ท.224 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ซ่อมผนังห้องครัว อาคาร 1 ชั้นล่าง ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 157/60/65/101 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อขาตั้งป้าย (x-stand) จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้ปฎิบัติงานในการจัดกิจกรรมการมีส่วนรวมของประชาชน ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 157/85/65/102 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 157/30/65/ท.223 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 157/30/65/ท.222 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 157/30/65/ท.221 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 157/60/65/100 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 157/30/65/ท.220 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 157/-/6/ท.219 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 157/-/65/ท.218 ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 157/30/65/ท.217 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,945 รายการ