วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางะรรมชาติ สาย 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/35/64/69 ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุหล่อลื่นะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/35/64/ท.41 ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/-/64/ท.40 ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/30/64/ท.39 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/30/64/ท.38 ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/30/64/ท.37 ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/30/64/ท.36 ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 157/30/64/ท.35 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ หมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 157/35/64/68 ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 157/-/64/67 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 157/-/64/66 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 157/40/64/65 ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 157/40/64/64 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 11/02/2564 157/30/64/ท.34 ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2564 157/30/64/ท.33 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,036 รายการ