วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันฉัตรมงคล
ลงวันที่ 04/05/2564

เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล วันที่ 4 พฤษภาคม 2564 

ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง

ศูนย์สร้างทางสงขลา สำนักก่อสร้างทางที่ 2

กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม


'