วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type A For R.C.P ขนาด 0.60 m. จำนวน 110 บ่อ เพื่อใช้โครงการทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/03/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25) จำนวน 4,304 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 2 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 37,740 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type A For R.C.P เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 m. with Steel Cover (V-Shape) จำนวน 110 แห่ง เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/12/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 3 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 402 ตอน หมากปรก - เมืองภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/07/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวน 10,944 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างกำแพงกันดินแบบเข็มพืดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวนรวม 3 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/03/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Working Platform) จำนวน 4,340 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/03/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 8,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/02/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ซื้อวัสดุทรายถมคันทาง จำนวน 4,340 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ 15/02/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 8,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/02/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 7 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวนรวม 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/11/2565 ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 3 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/11/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.2+000 - กม.2+800 ระยะทาง 0.800 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 28 รายการ