วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวน 1 รายการ สำหรับใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ระหว่าง กม.2+000 - กม.2+800 ระยะทาง 0.800 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 16 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/02/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง รวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป 03/02/2565 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวนรวม ๖ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๖๓ ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ที่กม.๒๙+๘๙๒.๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ที่กม.28+777.000 . ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin 16/12/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม จำนวนรวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 37 ลูก 23/04/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 23/04/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 25/03/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 28/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน (คอมพิวเตอร์) จำนวน 22 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ