วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 1 (ตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 102/2532, ค่า CBR ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4) จำนวน 8,500 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 20/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานจ้างผลิตฝาเหล็ก Steel Cover (V-Shape) ขนาด 0.69 x 0.69 ม. จำนวน 110.00 อัน สำหรับใช้งาน R.C. Manhole Type A For R.C.P ขนาด 0.60 m. โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 20/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานจ้างเหมาปูผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 5 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุด (งานงบประมาณ) จำนวน 140 รายการ 08/05/2567 ศส.1/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวน 4,304 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก 07/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 ซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงดำเนินการที่ 2 จำนวน 37,740 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก 07/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวน 6,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 01/05/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 03/05/2567 ศส.(ท)4/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 จ้างผลิต R.C. Manhole Type C For R.C.P. Dia 1.20 M. จำนวนรวม 68 แห่ง โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ช่วงดำเนินการที่ 3 ระหว่าง กม.12+000 - กม.13+000 ระยะทาง 1.000 กม. (เป็นแห่งๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type A For R.C.P. ขนาด 0.60 M. (ขนาด กว้าง 0.85 x ยาว 0.85 x สูง 1.50 ม.) (ไม่รวมฝาเหล็ก) จำนวนรวม 110 บ่อ เพื่อใช้โครงการทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 03/04/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง จำนวน 10,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม 29/03/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวน 5,100 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข ๔๐๘๑ ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง จำนวน 10,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานจ้างผลิต R.C. Manhole Type A For R.C.P ขนาด 0.60 m. จำนวน 110 บ่อ เพื่อใช้โครงการทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2567 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 20 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่าง กม.6+600 - กม.7+450 ระยะทาง 0.850 กม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/03/2567 ศส.(e)24/2567 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 194 รายการ