วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 1 จำนวน 10,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 29/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 37,280 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 30/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 140,800 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 04/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 จำนวนรวม 3 รายการ ปริมาณรวม 400 เมตร เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 29/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 29/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 1001 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.5+600 - กม.7+396 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1095+760 - กม.1097+518 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างและต่อความยาวท่อเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดพิเศษสำหรับท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แห่ง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 12/06/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 ขายทอดตลาดยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุดและเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 15/06/2563 ศส. (ท) 6/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 11/06/2563 ศส. (ท) 5/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 2 รายการ สำหรับใช้หล่อพื้นและกำแพงคอนกรีตงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 24/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย และลวดผูกเหล็ก จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 24/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 02/03/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 3 จำนวนรวม 21 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 05/02/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 35 รายการ