วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 09/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 09/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,530 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 09/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 09/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก' ช่วงที่ 2 จำนวน 10,496 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 15/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 15/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 15/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางทางหลวง จำนวนรวม 2 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา 12/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 3 จำนวนรวม 23 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 20 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางและงานอำนวยความปลอดภัย จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 27/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.7+028.910 ด้านซ้ายทาง ขนาด (3x10.00) ความยาว 30.00 ม. (SKEW 20 ํ) ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+400 ระยะทาง 0.900 กม.จำนวนรวม 31 รายกา 18/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กม. 18/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 1 จำนวน 10,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 37,280 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 37 รายการ