วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.7+028.910 ด้านซ้ายทาง ขนาด (3x10.00) ความยาว 30.00 ม. (SKEW 20 ํ) ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+400 ระยะทาง 0.900 กม.จำนวนรวม 31 รายกา 18/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กม. 18/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 1 จำนวน 10,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 37,280 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 140,800 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 จำนวนรวม 3 รายการ ปริมาณรวม 400 เมตร เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 27/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 16/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 1001 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.5+600 - กม.7+396 16/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
10 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1095+760 - กม.1097+518 16/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
11 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 2 รายการ สำหรับใช้หล่อพื้นและกำแพงคอนกรีตงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 24/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
12 งานซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย และลวดผูกเหล็ก จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 24/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
13 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 3 จำนวนรวม 21 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 23/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
14 งานจ้างเหมาก่อสร้าวทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 14 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 17/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
15 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 17/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 15 จาก 26 รายการ