วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 งานจ้างเหมาก่อสร้างพื้นทางผสมซีเมนต์และผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 11 รายการ ในทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/11/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
2 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวนรวม 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ที่ กม.46+640 โดยวิธีคัดเลือก 04/04/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
3 งานจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนทางหลวง จำนวนรวม 3 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/03/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
4 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน 5 แห่ง รวม 6 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
5 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๒ จำนวนรวม ๒๐ รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๑๕๑ ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
6 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 1 บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งขวัญแก้ว จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
7 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงดำเนินการที่ 3 จำนวนรวม 39 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/06/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
8 งานจ้างเหมาต่อความยาวท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. ระบายน้ำ จำนวน 2 แห่ง รวม 3 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4151 ตอน บ่อล้อ - กุมแป ระหว่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/03/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
9 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง และงานก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ช่วงดำเนินการที่ 1 จำนวนรวม 51 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4081 ตอน ท่านางพรหม - จงเก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/03/2566 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 รายการ