f
title
ศูนย์สร้างทางลําปาง
Lampang Road Construction Training Center
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรชั้นนำด้านการก่อสร้างทางที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พอใจของประชาชน มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 นายอาณัติ ประทานทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางลำปาง นายนัธทวัฒน์ สุทธิภัทรวินิธิ นายช่างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐนายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ นายจีรเดช ศรีวิราช ส.ส.พะเยา เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ ในโอกาสเดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง ทางหลวงหมายเลข 1091 ตอน จุน-ห้วยคอกหมู-ป่าแดง เป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างจังหวัดพะเยาไปยังจังหวัดน่าน โดยศูนย์สร้างทางลำปางได้รับมอบหมายให้ก่อสร้างในช่วงดังกล่าว เพื่อความสะดวกในการสัญจรและลดอุบัติเหตุของชุมชนสองข้างทาง ตามวัตถุประสงค์ของกรมทางหลวง ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวจังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียงต่อไป โดยการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งอำเภอจุน เทศบาลตำบลจุน สถานีตำรวจภูธรอำเภอจุน อบต.พระธาตุขิงแกง วัดพระธาตุขิงแกง ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ผู้นำชุมชน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่