วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 24/09/2563

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2564 

 

1. โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี


'