วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
จุดเที่ยนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่อง ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 15/10/2562

วันอาทิตย์ ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายวีระยุทธ  ทานวีร์  ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมเปรม ๑๐๐ ปี โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา


'