วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔
ลงวันที่ 08/06/2564

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง ศูนย์สร้างทางสงขลา (สำนักก่อสร้างทางที่ 2) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม


'