วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 08/06/2565

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ประจำเดือน พฤษถาคม 2565

ข้าราชการ

32

ลูกจ้างประจำ

10

พนักงานราชการ

89

ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน

2

ลูกจ้างชั่วคราว

85

รวมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างทางสงขลา

218

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 91 ดาวน์โหลด

'