วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
ลงวันที่ 09/04/2567

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

ประจำเดือน มีนาคม 2567

ข้าราชการ

36

ลูกจ้างประจำ

4

พนักงานราชการ

92

ลูกจ้างชั่วคราวงานเงินทุน

2

ลูกจ้างชั่วคราว

124

รวมเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานที่ศูนย์สร้างทางสงขลา

258

 

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ประจำเดือน มีนาคม 2567 271 ดาวน์โหลด

'