วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แบบแจ้งชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงวันที่ 25/02/2562

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online (.xlsx) 245 ดาวน์โหลด
แบบแจ้งการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) ผ่านระบบ KTB Corporate Online (.pdf) 449 ดาวน์โหลด

'