วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/11/2563 1,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563 2,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลนกระดาษไข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563 980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลนกระดาษไข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2563 560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.7+028.910 ด้านซ้ายทาง ขนาด (3x10.00) ความยาว 30.00 ม. (SKEW 20 ํ) ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+400 ระยะทาง 0.900 กม.จำนวนรวม 31 รายกา 04/11/2563 22,873,102.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กม. 04/11/2563 44,027,174.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลนกระดาาไข จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/11/2563 840.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 1 จำนวน 10,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 11/11/2563 1,250,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 37,280 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 13/11/2563 3,094,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 140,800 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 04/11/2563 17,881,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 จำนวนรวม 3 รายการ ปริมาณรวม 400 เมตร เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 11/11/2563 727,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 2 จำนวน 4,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 10/11/2563 503,616.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 37,920 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 10/11/2563 4,095,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2563 3,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางสงขลา งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูปชนิด Single Slope Barrier จำนวน 3 รายการ บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+374 - กม.234+100 (เป็นตอนๆ) 06/11/2563 39,651,825.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 932 รายการ