วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 527,563.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 2,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/06/2565 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 31,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 19,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ซ่อมผนังห้องครัว อาคาร 1 ชั้นล่าง ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 6,049.73 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อขาตั้งป้าย (x-stand) จำนวน 8 ชุด เพื่อใช้ปฎิบัติงานในการจัดกิจกรรมการมีส่วนรวมของประชาชน ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/06/2565 2,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 19,110.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 9,770.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 4,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2565 51,735.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 6,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 9,050.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2565 65,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2565 3,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,970 รายการ