วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางะรรมชาติ สาย 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 16,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุหล่อลื่นะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 220,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ หมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 26,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 2,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 1,463.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2564 8,785.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเแพาะเจาะจง 11/02/2564 6,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/02/2564 29,420.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,053 รายการ