วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างตีเส้นสีเทอร์โมพลาสติกสีขาว จำนวน 150 ตร.ม. เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 57,750.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 7,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอน เฉลิมพระเกียรติ - ปากระวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 7,870.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 2,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 10,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 19,050.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 12,640.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ปฏิบัติงานในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4163 ตอน เขาปู่ - ป่าพะยอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 490,167.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 1,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 3,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 3,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 3,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 570.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ปฏิบัติงานในฝ่ายเครื่องกล ศูนย์สร้างทางสงขลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 12,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 3,565 รายการ