วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 16,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
62 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุดินถมเกาะกลาง ช่วงที่ 2 จำนวน 8,400 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 22/02/2564 739,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 15,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 11,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 7,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/02/2564 7,880.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางะรรมชาติ สาย 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 16,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุหล่อลื่นะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 220,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 650.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
70 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 3,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
73 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
74 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/02/2564 2,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 1,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ หมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2564 26,790.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,119 รายการ