วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 9,680 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 05/02/2564 1,326,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
92 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 980.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 315.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
94 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
95 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564 4,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
96 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/02/2564 400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
97 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564 155.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
98 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 6,417.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
99 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 11,850.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
100 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 50,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 33,150.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
102 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 22/02/2564 935,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/02/2564 3,246,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
104 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,530 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 23/02/2564 4,106,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
105 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/02/2564 1,387,536.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,119 รายการ