วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
31 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 08/03/2564 2,940.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
32 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 16,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
33 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 12,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 321,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
34 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ่างผลิต Median Drop Inlet จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 24,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
35 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/03/2564 123,533.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
36 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/03/2564 206,870.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
37 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 4,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
38 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 25/18) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
39 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 25-28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
40 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 63-20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 6,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
41 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 5,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
42 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 12,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
43 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 14,330.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
44 ศูนย์สร้างทางสงขลา ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 37 ลูก 02/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
45 ศูนย์สร้างทางสงขลา ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 02/04/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,119 รายการ