วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 17/10/2562 ศส. (ท) 1/2563 ศูนย์สร้างทางสงขลา
47 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ 06/08/2562 ศส. (ท) 4/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
48 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวนรวม 2 แห่ง ที่ กม.29+714.477 และ ที่ กม.29.947.930 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 13/03/2562 ศส.(e)27/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
49 ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 69 ลูก 26/02/2562 ศส. (ท) 3/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
50 ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 26/02/2562 ศส. (ท) 2/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
51 ขายทอดตลาด เครื่องจักรและยานพาหนะชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 5 รายการ 27/11/2561 ศส. (ท) 1/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 46 ถึง 51 จาก 51 รายการ