วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 157/35/64/50 ศูนย์สร้างทางสงขลา
107 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 157/60/64/49 ศูนย์สร้างทางสงขลา
108 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 157/30/64/ท.24 ศูนย์สร้างทางสงขลา
109 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 157/30/64/ท.23 ศูนย์สร้างทางสงขลา
110 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/01/2564 157/-/64/ท.22 ศูนย์สร้างทางสงขลา
111 เช่ารถเครน (Mobile Crane) ขนาด (Capacity) ไม่น้อยกว่า 20 ตัน เพื่อทำงานติดตั้งชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป โครงการทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 157/-/64/48 ศูนย์สร้างทางสงขลา
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 157/60/64/47 ศูนย์สร้างทางสงขลา
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1002 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 157/60/64/46 ศูนย์สร้างทางสงขลา
114 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 18 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 157/60/64/45 ศูนย์สร้างทางสงขลา
115 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 15,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/01/2564 157/35/64/44 ศูนย์สร้างทางสงขลา
116 จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 157/-/64/43 ศูนย์สร้างทางสงขลา
117 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 6,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2564 157/35/64/42 ศูนย์สร้างทางสงขลา
118 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก' ช่วงที่ 2 จำนวน 10,496 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 02/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
119 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 03/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
120 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยยางพาราธรรมชาติ สาย 42 นาทวี - ลำไพล 22/01/2564 157/35/64/41 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,104 รายการ