วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 08/03/2564 157/30/64/ท.59 ศูนย์สร้างทางสงขลา
32 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2564 157/35/64/91 ศูนย์สร้างทางสงขลา
33 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 12,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2564 157/35/64/90 ศูนย์สร้างทางสงขลา
34 จ่างผลิต Median Drop Inlet จำนวน 1 แห่ง เพื่อใช้งานในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/-/64/89 ศูนย์สร้างทางสงขลา
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 42 ตอน นาทวี - ลำไพล โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/03/2564 157/60/64/88 ศูนย์สร้างทางสงขลา
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/03/2564 157/60/64/87 ศูนย์สร้างทางสงขลา
37 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/-/64/ท.58 ศูนย์สร้างทางสงขลา
38 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 25/18) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/30/64/ท.57 ศูนย์สร้างทางสงขลา
39 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 25-28) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/30/64/ท.56 ศูนย์สร้างทางสงขลา
40 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (รถ 63-20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/30/64/ท.55 ศูนย์สร้างทางสงขลา
41 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/-/64/ท.54 ศูนย์สร้างทางสงขลา
42 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/30/64/ท.53 ศูนย์สร้างทางสงขลา
43 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/03/2564 157/30/64/ท.52 ศูนย์สร้างทางสงขลา
44 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 157/-/64/82 ศูนย์สร้างทางสงขลา
45 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 157/40/64/81 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,104 รายการ