วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
32 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา ระหว่าง กม.1083+450 - กม.1086+915 07/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
33 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4046 ตอนควบคุม 1001 ตอน ตรัง - สิเกา ระหว่าง กม.5+600 - กม.7+396 09/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
34 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1202 ตอน ห้วยยอด - ลำภูรา และทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1203 ตอน ลำภูรา - ตรัง ระหว่าง กม.1095+760 - กม.1097+518 07/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
35 งานจ้างเหมาก่อสร้างและต่อความยาวท่อเหลี่ยมและบ่อพัก ค.ส.ล. ชนิดพิเศษสำหรับท่อเหลี่ยม จำนวน 3 แห่ง ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 11/06/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
36 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 1 รายการ สำหรับใช้งาน Concrete Curb and Gutter (Gutter หนา 0.30 ม.) ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 23/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
37 งานซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 2 รายการ สำหรับใช้หล่อพื้นและกำแพงคอนกรีตงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 23/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
38 งานซื้อเหล็กเส้นกลมเกลี้ยง เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย และลวดผูกเหล็ก จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง Bearing Unit ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 23/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
39 งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง จำนวน 6,600 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 02/04/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
40 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง จำนวนรวม 29 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 17/03/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
41 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" จำนวน 4,560 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 04/03/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
42 งานซื้อลูกรังพื้นทาง จำนวน 4,400 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 04/03/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
43 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ 3 จำนวนรวม 21 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 22/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
44 งานจ้างเหมาปูผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต จำนวนรวม 13 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 21/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
45 งานจ้างเหมาก่อสร้าวทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 14 รายการ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 15/01/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 31 ถึง 45 จาก 65 รายการ