วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1051 ศูนย์สร้างทางสงขลา ขายทอดตลาด แบตเตอรี่เก่าชำรุด (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 69 ลูก 26/02/2562 23,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1052 ศูนย์สร้างทางสงขลา ขายทอดตลาด ยางนอกขนาดต่างๆ ชำรุด และเศษเหล็ก (งานเงินทุนหมุนเวียน) จำนวน 2 รายการ 26/02/2562 35,990.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1053 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 17,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1054 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 494,404.20 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1055 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 54 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 113,154.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1056 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/02/2562 11,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1057 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 2,324.58 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1058 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้ออะไหล่ Repair Kit CLU M/CYL จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1059 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อหม้อลมคลัทช์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 5,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1060 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2562 13,310.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1061 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2562 65,360.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1062 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2562 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1063 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/02/2562 9,764.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1064 ศูนย์สร้างทางสงขลา ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 18,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/02/2562 472,447.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1065 ศูนย์สร้างทางสงขลา จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2562 8,530.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,051 ถึง 1,065 จาก 1,119 รายการ