วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน ศูนย์สร้างทางสงขลา
ปีงบประมาณ 2564
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P64010031545
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 3,246,750.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 26/01/2564
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 02/2564
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ