f
title
ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
KANCHANABURI ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : องค์กรชั้นนำในการก่อสร้างทาง ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่พึงพอใจแก่ผู้ที่ใช้ทาง และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิศวกรรมงานทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 14/05/2567 158/35/67/75 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 30 รายการ โครงการฯ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง 37+250 - กม.39+000 และ กม.40+000 - กม.40+850 17/05/2567 158-4.3/40/67/3 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
3 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS DIA 1.00 M.CLASS 2 ปริมาณงาน 89 ท่อน ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.37+250 – กม.40+850 14/05/2567 158/60/67/71 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน BUS STOP SHELTER TYPE A จำนวน 42 รายการ ทางหลวงหมายเลข 3086 ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ 1 ระหว่าง กม.72+000 - กม.74+000 24/05/2567 158/60/67/75 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
5 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานปรับปรุงสำนักงานโครงการและที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน ๒๗ รายการ รายการ โครงการพัฒนาชุมชนด้านคมนาคมเพื่อแก้ปัญหาน้ำหลากบนเส้นทางสัญจร ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตอน บ้านสาลาวะ - บ้านทิไล่ป้า 06/03/2567 158/60/67/43 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
6 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน ๗๕๕ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ระหว่าง กม.๖๕+๕๐๐ - กม.๗๔+๐๐๐ 28/02/2567 158/60/67/39 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
7 จ้างผลิตแผ่นป้าย TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ 06/02/2567 158/-/67/25 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
8 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๒B จำนวน ๑๓ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงที่ ๒ ระหว่าง กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 13/02/2567 ศกจ.(eb)/5/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
9 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน RETAINING WALL TYPE ๒B จำนวน ๑๓ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ช่วงที่ ๑ ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ 13/02/2567 ศกจ.(eb)/4/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
10 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน ๕ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐ และ กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 27/02/2567 ศกจ.(eb)/8/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
11 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE ปริมาณงาน ๔๙,๒๑๙ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐,กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐,และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 02/05/2567 ศกจ.(eb)/13/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งานสำรวจเพื่อการก่อสร้าง (ทางราบ) จำนวน ๓๖ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐, กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐ และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 15/01/2567 158/60/67/21 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
13 ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน EARTH EMBANKMENT ปริมาณงาน ๑๐๑,๑๗๑ CU.M.(LOOSE) ทางหลวงหมายเลข ๓๒๙๑ ตอน เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.๓๗+๒๕๐ - กม.๓๙+๐๐๐,กม.๔๐+๐๐๐ - กม.๔๐+๘๕๐,และ กม.๔๐+๘๕๐ - กม.๔๓+๑๐๐ 01/03/2567 ศกจ.(eb)/10/2567 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
14 ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้งาน R.C.PIPE CULVERTS จำนวน ๒ รายการ ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๓ ระหว่าง กม.๖๓+๕๐๐ - กม.๖๕+๕๐๐ 12/01/2567 158/60/67/20 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง EARTH EMBANKMENT (ดำเนินการขุดและขนส่งเอง) ปริมาณงาน ๕,๔๙๐ CU.M. ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘๖ ตอน ทุ่งมะสังข์ - ปลักประดู่ - ด่านช้าง ช่วงที่ ๒ ระหว่าง STA.๖๕+๕๐๐ - STA.๗๒+๐๐๐ 03/01/2567 158/60/67/17 ศูนย์สร้างทางกาญจนบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 515 รายการ