f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 24/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 18/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อน้ำมันดีเซล (B7) 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมส่งหน้างาน) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 15/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.160+360 RT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 05/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการฯ 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 03/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น งานจ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 02/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 02/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อสมาร์ทบอร์ด ขนาด 120 x 240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 02/03/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อสมาร์ทบอร์ด ขนาด 120 x 240 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 24/02/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง (น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว บี๗) จำนวน ๒๐,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 181 รายการ