f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 01/04/2564 ศข.33/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 รวมระยะทาง 4.781 กม. 09/04/2564 ศข.37/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 จ้างก่อสร้างติดตั้ง W - BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS CLASS "I" จำนวน ๑,๗๒๐ M. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๖๐+๖๗๕ - กม. ๖๔+๘๗๕ 09/04/2564 ศข.36/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีต หุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 1 ระหว่าง กม. 0+500 - กม. 10+000 18/03/2564 ศข.31/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ซื้อปูนประเภท NON SHRINK GROUT (ชนิดไม่หดตัว) มอก. ๒๗๐๑ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ 18/02/2564 ศข.28/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 งานซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2146 ตอน หนองบัวลำภู - เขื่อนอุบลรัตน์ ระหว่าง กม. 9+353 - กม. 10+490 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 08/02/2564 ศข.25/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 11,960 ลบ.ม. (หลวม) (คุณสมบัติตามมาตรฐานที่ ทล.-ม. 205/2532 ) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 222+300 - 05/04/2564 ศข.35/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 งานซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 4 รายการ เพื่อใช้ในโครงการทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2096 ตอน หนองกา - คำตากล้า ตอน 1 ระหว่าง กม.82+400 - กม.83+027 สถานที่ส่งศูนย์สร้างทางขอนแก่น 08/02/2564 ศข.24/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 14 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ตอน ปากภู - เชียงคาน ระหว่าง กม. 354+660 - กม. 357+475 01/02/2564 ศข.23/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 16 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม.12+719 – กม.17+500 รวมระยะทาง 4.781 กม. 29/03/2564 ศข.32/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 งานจ้างก่อสร้างทาง จำนวน 30 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 16/02/2564 ศข.27/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน 2043 ตอน ยางเฌอ - มหาชนะชัย ระหว่าง กม. 24+500 - กม. 30+475 หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด 01/04/2564 สข.34/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 วัสดุคัดเลือก ก (มาตรฐานที่ ทล.-ม. ๒๐๘/๒๕๓๒๗ ) จำนวน ๑๘,๙๗๖ ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๖๒+๑๗๕ - กม. ๖๔+๘๗๕ ระยะทาง ๒.๗๐๐ กม. 15/03/2564 ศข.29/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 15 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 221+135 - กม. 222+300 รวมระยะทาง 1.165 กม. 14/01/2564 ศข.17/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จ้างก่อสร้างทาง จำนวน 6 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ช่วงที่ 2 ระหว่าง กม.62+175 - กม.64+875 รวมระยะทาง 2.700 กม. 19/01/2564 ศข.19/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ