f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 08/04/2564 1546064019 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 08/04/2564 1544064018 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 15460641698 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ 08/04/2564 1544064017 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 15460641199 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วนเม็ก -ไทยเจริญ 07/04/2564 154600264014 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 05/04/2564 154350264025 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/04/2564 15460641698 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ 05/04/2564 15460642197 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2564 15460641696 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 จ้างซ่อมรถขุด หมายเลข 82-6115-14-9 (งานเงินทุนฯ) 05/04/2564 154/งท/64/98 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 02/04/2564 154600264013 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 01/04/2564 154400264012 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็วบี 7 จำนวน 9,000 ลิตร โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ 01/04/2564 154350264024 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 จ้างซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลข 31-0543-95-0 (งานเงินทุนฯ) 31/03/2564 154/งท/64/97 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,680 รายการ