f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 19/03/2564 เลขที่ ศข. eb/56/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
2 วัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ-สกลนคร ที่ กม.160+360 RT. 15/03/2564 เลขที่ ศข.eb/55/2564 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
3 งานจ้างผลิตและขนส่งท่อกลม คสล. (พร้อมส่งหน้างาน) จำนวน 4 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 ตอน สร้างค้อ - สกลนคร ที่ กม. 160+360 RT. 15/03/2564 ศข.eb/54/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
4 จ้างก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 9+200 - กม. 12+180 รวมระยะทาง 2.980 กม. 04/03/2564 ศข.33/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
5 จ้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 รวมระยะทาง 4.781 กม. 03/03/2564 ศข.37/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 02/03/2564 เลขที่ ศข. eb/51/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
7 จ้างก่อสร้างติดตั้ง W - BEAM GUARDRAIL ๓.๒ MM. THICKNESS CLASS "I" จำนวน ๑,๗๒๐ M. ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๓๙ ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. ๖๐+๖๗๕ - กม. ๖๔+๘๗๕ 02/03/2564 ศข.36/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
8 จ้างก่อสร้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก ระดับ 1 จำนวน 2 รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ (ช่วงที่ 2) ระหว่าง กม. 62+175 - กม.64+875 02/03/2564 เลขที่ ศข. eb/50/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
9 ซื้อปูนประเภท NON SHRINK GROUT (ชนิดไม่หดตัว) มอก. ๒๗๐๑ - ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐,๐๐๐ ถุง เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๐๒๒ ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๐+๕๐๐ - กม.๑๐+๐๐๐ 26/01/2564 ศข.28/2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
10 ซื้อวัสดุคัดเลือก ก จำนวน 26,448 ลบ.ม.(หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 64+875 - กม. 68+725 ระยะทาง 3.850 กม. 18/01/2564 เลขที่ ศข. eb/44/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
11 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 25,248 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 64+875 - กม. 68+725 ระยะทาง 3.850 กม. 18/01/2564 เลขที่ ศข. eb/45/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
12 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 18,128 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ตอน ห้วยเม็ก - ไทยเจริญ ระหว่าง กม. 62+175 - กม. 64+875 ช่วงที่ 2 ระยะทาง 2.700 กม. 15/01/2564 เลขที่ ศข. eb/43/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
13 งานซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 11,960 ลบ.ม. (หลวม) โดยขนส่งกองรายทาง หรือกอง Stock Pile ตามจุดที่ผู้ซื้อกำหนด ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 ตอน สุวรรณภูมิ - โนนชัยศรี ระหว่าง กม. 222+300 - กม. 224+200 ระยะทาง 1.900 กม. 14/01/2564 เลขที่ ศข. eb/41/2564 ลงวันที่ 14 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
14 งานซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 2 รายการ โดยขนส่งกองรายทาง ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 293 ตอน ทางเลี่ยงเมืองสุรินทร์ ระหว่าง กม. 12+719 - กม. 17+500 14/01/2564 เลขที่ ศข.eb/46/2564 ลงวันที่ 20 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างประเภทแผ่นเหล็กประกับและอุปกรณ์ติดตั้งกำแพงคอนกรีต จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3022 ตอนควบคุม 0100 ตอน พระพุทธบาท - ท่าเรือ ตอน 2 ระหว่าง กม.13+600 - กม.17+200 12/01/2564 เลขที่ ศข. eb/39/2564 ลงวันที่ 12 มกราคม 2564 ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
แสดง 1 ถึง 15 จาก 104 รายการ