f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงและนายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
ลงวันที่ 13/01/2564

มีความห่วงใยและเฝ้าระวังสถานการณ์โรค COVID-19 จึงมอบหน้ากากอนามัย ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางขอนแก่นและโครงการในสังกัดเพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19


'