f
title
ศูนย์สร้างทางขอนแก่น
KHONKAEN ROAD CONSTRUCTION TRAINING CENTER
วิสัยทัศน์ : เป็นผู้นำด้านก่อสร้างทาง ด้วยระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ สู่ยุคแห่งการแข่งขัน
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 07/04/2564 จุดบริการทั่วไทย (สคน.) ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2564
2 11/03/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
3 03/03/2564 วันที่ 3 มีนาคม 2564 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้จัดการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2564
4 09/02/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน มกราคม 2564
5 13/01/2564 วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวงและนายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น
6 13/01/2564 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม 2563
7 09/12/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
8 07/12/2563 วันที่ ๐๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น กรมทางหลวง มอบหมายให้ข้าราชการร่วมพิธี วันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
9 03/12/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้จัดการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563
10 16/11/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม 2563
11 04/11/2563 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางขอนแก่น ได้จัดการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
12 19/10/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กันยายน 2563
13 10/09/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน สิงหาคม 2563
14 11/08/2563 วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายนุกูล ใจซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างขอนแก่นมอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓
15 10/08/2563 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563