วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 157/60/62/48 ศูนย์สร้างทางสงขลา
17 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/01/2562 157/30/62/ท.77 ศูนย์สร้างทางสงขลา
18 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2562 157/30/62/ท.72 ศูนย์สร้างทางสงขลา
19 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 16,000 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/01/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
20 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/12/2561 157/30/62/ท.38 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 16 ถึง 20 จาก 20 รายการ