วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 157/-/64/55 ศูนย์สร้างทางสงขลา
92 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/02/2564 157/30/64/ท.28 ศูนย์สร้างทางสงขลา
93 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564 157/40/64/54 ศูนย์สร้างทางสงขลา
94 จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาเจาะจง 03/02/2564 157/-/64/53 ศูนย์สร้างทางสงขลา
95 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2564 157/60/64/52 ศูนย์สร้างทางสงขลา
96 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 157/45/64/51 ศูนย์สร้างทางสงขลา
97 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 157/-/64/ท.27 ศูนย์สร้างทางสงขลา
98 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 157/30/64/ท.26 ศูนย์สร้างทางสงขลา
99 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/02/2564 157/30/64/ท.25 ศูนย์สร้างทางสงขลา
100 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง จำนวน 6,320 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 22/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
101 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 8,325 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
102 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,530 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 23/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
103 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 10,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
104 ซื้อวัสดุหินคลุกพื้นทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 6,525 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 28/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
105 ซื้อวัสดุลูกรังรองพื้นทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 4,272 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 26/01/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,104 รายการ