วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 157/-/64/80 ศูนย์สร้างทางสงขลา
47 จ้างถ่ายแบบแปลน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2564 157/-/64/79 ศูนย์สร้างทางสงขลา
48 ซื้อคอนกรีตผสมเสร็จ จำนวนรวม 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สายวงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 157/60/64/77 ศูนย์สร้างทางสงขลา
49 เช่ารถเครน (Mobile Crane) ขนาด (Capacity) ไม่น้อยกว่า 20 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2564 157/-/64/76 ศูนย์สร้างทางสงขลา
50 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/30/64/ท.51 ศูนย์สร้างทางสงขลา
51 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/30/64/ท.50 ศูนย์สร้างทางสงขลา
52 จ้างซ่อมวัสดุยานพาหนะ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/-/64/ท.49 ศูนย์สร้างทางสงขลา
53 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/30/64/ท.48 ศูนย์สร้างทางสงขลา
54 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/30/64/ท.47 ศูนย์สร้างทางสงขลา
55 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/02/2564 157/30/64/ท.46 ศูนย์สร้างทางสงขลา
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2564 157/60/64/75 ศูนย์สร้างทางสงขลา
57 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ เพื่อใช้ในฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2564 157/60/64/74 ศูนย์สร้างทางสงขลา
58 เช่ารถเครน จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยอด - ลำภุรา - ตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 157/-/64/73 ศูนย์สร้างทางสงขลา
59 ซื้อน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว (B7) จำนวน 600 ลิตร เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตหุ้มด้วยแผ่นยางธรรมชาติ สาย 408 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/02/2564 157/35/64/72 ศูนย์สร้างทางสงขลา
60 ซื้อวัสดุดินถมเกาะกลาง ช่วงที่ 2 จำนวน 8,400 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 22/02/2564 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,104 รายการ