วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. จำนวนรวม 3 รายการ เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
32 งานจ้างเหมาผลิตเสาเข็ม ขนส่งเสาเข็มไปหน้างาน พร้อมตอกและตัดหัวเสาเข็ม งานแบริ่งยูนิต ที่ สะพาน กม.29+714.477 และ ที่ สะพาน กม.29+947.930 จำนวน 2 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
33 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางช่วงที่ ๑ จำนวนรวม ๑๖ รายการ ในโครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/12/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
34 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 138,890 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
35 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 51,680 ลบ.ม.(หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
36 งานซื้อวัสดุทรายถมคันทาง (Working Platform) จำนวน 17,690 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/11/2562 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
37 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน คสล. จำนวนรวม 2 แห่ง ที่ กม.29+714.477 และ ที่ กม.29.947.930 ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 สาย วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี 07/03/2562 ศส.(e)27/2562 ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 31 ถึง 37 จาก 37 รายการ