วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 3 จำนวนรวม 23 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 17/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
17 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 1 จำนวนรวม 20 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 17/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
18 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางและงานอำนวยความปลอดภัย จำนวนรวม 27 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 12/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
19 งานจ้างเหมาก่อสร้างทางบริเวณทางแยก กม.200+898.166 จำนวนรวม 28 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ -นาทวี ระหว่าง กม.200+600 - กม.201+100 ระยะทาง 0.500 กม. 05/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
20 งานจ้างเหมาก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ที่ กม.7+028.910 ด้านซ้ายทาง ขนาด (3x10.00) ความยาว 30.00 ม. (SKEW 20 ํ) ทางรถกว้าง 11.00 ม. ขอบทางกว้างข้างละ 0.50 ม. จำนวน 1 แห่ง พร้อมก่อสร้างทางบริเวณคอสะพาน ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+400 ระยะทาง 0.900 กม.จำนวนรวม 31 รายกา 04/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
21 งานจ้างเหมาก่อสร้างทาง ช่วงที่ 2 จำนวนรวม 44 รายการ ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี ระหว่าง กม.74+100 - กม.75+250 ระยะทาง 1.150 กม. 04/11/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
22 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 1 จำนวน 10,000 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
23 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 2 จำนวน 37,280 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
24 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง จำนวน 140,800 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
25 งานซื้อท่อกลม ค.ส.ล. Class 2 จำนวนรวม 3 รายการ ปริมาณรวม 400 เมตร เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 ตอน คลองแงะ - นาทวี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
26 งานซื้อวัสดุคัดเลือก "ก" ช่วงที่ 2 จำนวน 4,128 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
27 งานซื้อวัสดุดินถมคันทาง ช่วงที่ 1 จำนวน 37,920 ลบ.ม. (หลวม) เพื่อใช้ในทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 ตอน จะนะ - นาทวี 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
28 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูปชนิด Single Slope Barrier จำนวน 3 รายการ บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0302 ตอน นาทวี - ด่านประกอบ (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.218+374 - กม.234+100 (เป็นตอนๆ) 22/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
29 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 2 รายการ บนทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0102 ตอน นาทวี - ลำไพล 07/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
30 งานจ้างเหมาผลิตชิ้นส่วนกำแพงคอนกรีตสำเร็จรูป ชนิด Single Slope Barrier จำนวน 3 รายการ บนทางหลวงหมายเลข 408 ตอนควบคุม 0301 ตอน ทุ่งหวัง - นาทวี 07/10/2563 - ศูนย์สร้างทางสงขลา
แสดง 16 ถึง 30 จาก 65 รายการ