วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี
ลงวันที่ 11/09/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 420 ตอน วงแหวนรอบเมืองสุราษฎร์ธานี

ดำเนินการปีงบประมาณ 2562 

ระหว่าง กม.21+100 - กม.25+400

ระยะทาง 4.300 กิโลเมตร


'