วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี
ลงวันที่ 11/09/2562

โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 401 ตอน พนม - ช่องชาลี

ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

ระหว่าง กม.78+500 - กม.79+400 ระยะทาง 0.900 กิโลเมตร

ระหว่าง กม.81+100 - กม.82+600 ระยะทาง 1.500 กิโลเมตร

และระหว่าง กม.83+700 - กม.84+925 ระยะทาง 1.225 กิโลเมตร

รวมระยะทาง 3.625 กิโลเมตร

วงเงินงบประมาณ 120,000,000.00บาท


'