วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
วันที่ 4 พ.ค. 62
ลงวันที่ 07/05/2562

   นายวีระยุทธ  ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา มอบหมายให้นายชัยโรจน์ จันสุกสี รองผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์สร้างทางสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดสงขลา เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรวมเป็นส่วนหนึ่งในพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย

  โดยมีนายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และร่วมกันทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 69 รูป วัดชัยมงคล พระอารามหลวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


'