วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาวิศวกรรมการทางที่สนับสนุนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และกรมทางหลวง
title
ศูนย์สร้างทางสงขลา
songkhla Road Construction Training Center
สรงน้ำพระ 62
ลงวันที่ 23/04/2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวีระยุทธ  ทานวีร์ ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของศูนย์สร้างทางสงขลา เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันสงกรานต์ (ปีใหม่ไทย) ประจำปี 2562


'